Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos


1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi parduotuve internete www.acorusbalance.lt (toliau – „Parduotuvė“) sąlygas.


1.2 Parduotuvėje nurodytas prekes Pirkėjui parduoda UAB „ACORUS CALAMUS“, buveinės adresas; Statybininkų g. 6A-1, LT-83182 Pakruojis, juridinio asmens kodas 168041168, PVM mokėtojo kodas LT680411610 (toliau „Pardavėjas“).


1.3 Šios Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas ir nuo Pirkėjo užsakymo ir apmokėjimo momento tampa šalių sudaryta Prekių pirkimo – pardavimo sutartimi (toliau – sutartis).


1.4 Laikoma, kad Pirkėjas susipažino su taisyklėmis jam užsakius Prekes.


1.5 Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo mementu.2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas


2.1 Pirkėjas, norėdamas naudotis Parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, pasirinktas Prekes įkelia į Prekių krepšelį, spaudžia mygtuką „PIRKTI“ ir patvirtinęs, kad susipažino su taisyklėmis bei užpildęs asmens duomenis (vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą ir kodą, telefono numerį ir el. pašto adresą (jeigu pasirenkamas pristatymas per kurjerių tarnybą) bei pasirinkęs pristatymo būdą, pateikia užsakymą tolimesniam vykdymui (atlieka sekančius veiksmus, susijusius su Prekių apmokėjimu, kaip nurodyta Taisyklių 3.2 punkte).


2.2  Pirkėjas yra atsakingas, kad užsakymo metu, pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją.


2.3 Pateikdamas savo duomenis, Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia pateikdamas Prekių užsakymą Parduotuvėje.


2.4 Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.


2.5 Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus.


2.6 Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas.


2.7 Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.2.8. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka


3.1. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.


3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudojantis (pasirinktinai):


3.2.1 banko kortele, pasirinkęs mokėjimo būdą KORTELE;


3.2.2 banko kortele ar Paypal sąskaitoje esančiomis lėšomis per PayPal sistemą, pasirinkęs PayPal mokėjimo būdą.4.  Prekių pristatymasNemokamas pristatymas – kai Prekių krepšelio suma viršija 30 €;4.1.  Parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvoje.


 


4.2.  Prekės pristatomos per DPD kurjerių tarnybą arba į bet kurį Omniva siuntų savitarnos terminalą Lietuvoje.


 


4.3.  Už prekių pristatymo paslaugą taikomi šie mokesčiai:


 


4.3.1. nemokamai, kai Pirkėjas atsiima Prekes pats iš 4.2 punkte nurodytos prekių atsiėmimo vietos;


 


4.3.2. per DPD kurjerių tarnyba – 3,90 EUR


 


4.3.3. per DPD pick-up - 2,40 EUR4.3.4. Omniva siuntų savitarnos terminalą - 1,90 EUR.


 


4.4.  Prekių pristatymo terminai:


 


4.4.1. pristatant per DPD kurjerių tarnybą – per 3-4 darbo dienas.


 


 4.4.2. pristatant per Omniva siuntų savitarnos terminą – per 3-4 darbo dienas.


 


4.5. Pasirinkus pristatymą per DPD kurjerių tarnybą, Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu/nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats.


 


4.6.  Pasirinkus pristatymą į Omniva siuntų savitarnos terminalą, prekės pristatomos į  konkretų Pirkėjo nurodytą siuntų savitarnos terminalą ir turi atsiimti prekes per Omniva taikomus Prekių saugojimo terminale terminus.


 


4.7.  Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.


 


4.8. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo ir/ar DPD kurjerių tarnybos ar Omniva darbuotojų nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.


 


4.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.


 


4.10. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su DPD kurjerio atstovu patikrinti siuntos pakuotės ir pristatytų Prekių būklę, Pirkėjui nepatikrinus siuntos pakuotės ir Prekių būklės ir neužfiksavus duomenų apie siuntos pakuotės ir Prekių pažeidimus/defektus, siunta yra laikoma pristatyta nepažeista, o pristatytos Prekės – kokybiškos ir tinkamos. Atsiimant prekes iš Omniva arbra DPD siuntų savitarnos terminalo, užfiksavus siuntos pakuotės ir Prekių pažeidimus/defektus, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją ir/ar UAB „Omniva“, UAB DPD Lietuva  atstovus.5. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas


5.1 Pirkėjas turi teisę nenurodęs priežasčių atsisakyti Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos arba Sutarties sudarymo dienos (jeigu prekės dar nebuvo pristatytos Sutarties atsisakymo momentu), užpildęs prekių grąžinimo formą, kurią galima rasti Parduotuvės tinklalapyje, ir pateikęs ją Pardavėjui el. paštu: info@acorusbalance.lt


5.2 Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir užpildęs prekių grąžinimo formą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta), išsiunčiant ją Pardavėjo registracijos adresu.Prekių grąžinimo/siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.


5.3 Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas už Prekių įsigijimą ir pristatymą. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės buvo išsiųstos Pardavėjui.


5.4 Dėl Taisyklių 5.1 punkte nurodytų priežasčių grąžinamos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo ir kitus dokumentus. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.


5.5 Pirkėjas, įsigijęs nekokybiškas Prekes ir apie tai užfiksavęs Taisyklių 4.8 punkte nustatyta tvarka, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo/atsiėmimo turi teisę kreiptis į Pardavėją su prašymu:


5.5.1 pakeisti analogiška tinkamos kokybės preke;


5.5.2 sumažinti Prekių pirkimo kainą;


5.5.3 vienašališkai nutraukti Sutartį ir grąžinti sumokėtą Prekių kainą.


5.6. Taisyklių 5.5.1 punkte nurodytu atveju Pardavėjas padengia Prekių grąžinimo ir analogiškų prekių pristatymo išlaidas.


5.7 Taisyklių 5.5.3 punkte nurodytu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtą Prekių kainą, įskaitant ir pristatymo išlaidas, taip pat padengia Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.


5.8. Visais atvejais pinigai negrąžinami Pirkėjui už tas Prekes, kurios akivaizdžiai tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos, paveikiant vandeniu, aukšta temperatūra, aštriais daiktais ar pan., ir Pirkėjas atitinkamų pažeidimų neaptiko ir neužfiksavo Taisykių 4.9 punkte nustatyta tvarka.


5.9 Jeigu Pirkėjui pristatomos ne tos Prekės, kurias jis užsakė, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoja apie tai Pardavėją, o šis savo sąskaita įsipareigoja jas pakeisti tinkamomis Prekėmis.


5.10 Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų Prekių, jis grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių užsakymo dienos, atitinkamai informuodamas Pirkėją apie susidariusią situaciją.6. Apsikeitimas informacija


6.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo  pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.


6.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu (info@acorusbalance.lt).7. Baigiamosios nuostatos


7.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o iš jų kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.


7.2 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.


7.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


 • Ar produktas buvo sukurtas Lietuvoje?

  Produktas sukurtas Lietuvojs laboratorijoje, naudojant pažangiausią įrangą. Kokybei užtrikrinit daromi pakartotiniai testavimai. Dirba aukštas kvalifikacijas turintys darbuotojai. 

 • Kokio tipo kolageną naudojate savo produkcijoje? Kokios kilmės?

  Visuose linijos produktuose naudojamas hidrolizuotas gyvūninės kilmės kolagenas – 3 pagrindinių (I, II ir III) kolageno tipų mišinys (daugiausiai I ir III tipų).

 • Po dėžutės shot‘ų suvartojimo ar galima iš karto vartoti sekančią dėžutę? Kiek ilgai galima vartoti shot‘us/ sachet‘es? Kokią pertrauką daryti?

  Collagen Beauty shots / sachets – reikėtų vartoti bent 6 savaites, rekomenduojama vartojimo kurso trukmė – 12 savaičių. Suvartojus kursą, galima padaryti 1-2 mėnesių pertrauką. Pavartojus kolageno shot‘us 2-4 savaites, vėliau galima pratęsti kolageno vartojimą, naudojant Collagen sachets. Kolageno produktų sudėtyje yra aminorūgščių ir kitų būtinųjų medžiagų, todėl juos vartoti galima nuolat. Tiesa, maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai.

  Detox shots – reikėtų vartoti bent 1 mėnesį, rekomenduojama vartoti bent 6-8 savaites. Galima nepertraukiamai vartoti iki 3 mėnesių, po to – rekomenduojama bent 1 mėnesio pertrauka. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai.

  Brain boost shots – rekomenduojama minimali vartojimo trukmė nėra apibrėžta, tačiau produkto sudėtinius augalinius komponentus reikėtų vartojant bent 4 savaites, patartina vartoti iki 8 savaičių, po to – bent 3-4 savaičių pertrauka. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai.

  Immuno shots – reikėtų vartoti bent 4 savaitės, rekomenduojama kurso trukmė – 6-8 savaitės, galima vartoti iki 3 mėnesių. Po to – reikėtų padaryti bent 1 mėnesio pertrauką. Pavartojus 6-8 savaites, vėliau galima pratęsti vartojant Immuno fiber sachets. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai.

  Immuno fiber sachets – reikėtų vartoti bent 1 mėnesį, rekomenduojama vartojimo trukmė – 3 mėnesiai. Po to rekomenduojama daryti bent 1 mėnesio pertrauką arba vartoti kitus skaidulinių medžiagų maisto papildus. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai.

 • Rekomendacijos vartojant keletą ACORUS BALANCE maisto papildų kartu

  Produktai, kurių vartoti kartu nepatartina:

  • Nepatartina tuo pačiu metu vartoti Immuno sachets ir Collagen beauty shots/sachets, dėl skirtinguose produktuose esančių tų pačių ingredientų.
  • Tuo pačiu metu patartina vartoti tik vieną Collagen Beauty linijos maisto papildą.

  Taip pat svarbu atkreipti dėmesį ar kartu nėra vartojami kiti maisto papildai, turintys tų pačių ingredientų, vitaminų, mineralinių medžiagų. Dėl detalesnio skirtingų maisto papildų suderinamumo rekomenduojame kreiptis į gydytoją ar vaistininką.

  Ar galima vartoti kelias skaidulas vienu metu?

  • Tuo pačiu metu galima vartoti bet kuriuos du Fiber maisto papildus. Tokiu atveju, labai svarbu kartu vartoti pakankamą kiekį skysčių.

  Kaip vartoti papildus kartu?

  Vartojant skaidulinius (Fiber) produktus ir shots/sachets, rekomenduojama prieš pusryčius ir/ar prieš vakarienę vartoti Fiber maisto papildus, o dienos metu/per pietus gerti kitus maisto papildus (pvz. prieš pietus gerti Collagen beauty shots/sachets ar kt.).

  Jei vienu metu vartojami keli shots/sachets papildai – pirmiausiai visada turėtų būti vartojamas kolageno turintis maisto papildas, kitų maisto papildų vartojimo tvarka nėra svarbi, tačiau paskutinis iš šių produktų visuomet turėtų būti vartojamas Immuno fiber sachets.

 • Vitaminų suderinamumas. Ar pradėjus vartoti kažkuriuos vitaminus iš MEGA rinkinio reikėtų nutraukti tuo metu geriamus vitaminus (jei jau vartojama vitaminas C ir D, taip pat žuvų taukai)?

  Jeigu kartu vartojate kitus maisto papildus su mineralais (variu, cinku, selenu, manganu ir t.t.) – reikia peržiūrėti, ar nėra tų pačių mineralų maisto papilduose, kuriuos ketinate pradėti vartoti. Jeigu tam tikri mineralai sutampa, šių maisto papildų vartoti vienu metu nepatartina.

  Omega-3/6/9 (žuvų taukus, nakvišų aliejus ir kt.) galima vartoti kartu su visais Acorus Balance maisto papildais.

  Jeigu vartojate vitaminų maisto papildus (vitaminai A, E, C, K, D, B grupės vitaminai), galite juos vartoti kartu su Acorus Balance maisto papildu, jeigu:

  • Jau vartojamo maisto papildo sudėtyje esantys vitaminai NESUTAMPA su ketinamo pradėti vartoti maisto papildo sudėtyje esančiais vitaminais;
  • Jei vitaminų preparatai/maisto papildai, kuriuos vartojate, neturi didelių vitaminų dozių (apie 100% rekomenduojamos paros normos) ir vartojamų vitaminų produktų sudėtyse esantys vitaminai sutampa su ketinamo vartoti maisto papildo sudėtyje esančiais vitaminais – produktus vartoti kartu galima;
  • Jūsų vartojamuose maisto papilduose yra vaistažolių ekstraktų, patikrinkite, ar jie nesutampa su kitų maisto papildų sudėtyse esančiais augaliniais ekstraktais. Jei sutampa, patartina tokių produktų kartu nevartoti.
  • Fiber Slim detox, Fiber Colon detox, Fiber Psyllium maisto papildai gali lėtinti ir bloginti kitų kartu vartojamų vaistų ar kitų maisto papildų pasisavinimą, todėl vienu metu jų vartoti nepatartina. Fiber produktus patartina vartoti bent 2val. po arba 2 val. prieš vartojant vaistus ar kitus maisto papildus.

  Dėl detalesnio skirtingų maisto papildų suderinamumo rekomenduojame kreiptis į gydytoją ar vaistininką.

 • Ar ACORUS BALANCE produktus saugu vartoti nėščiai moteriai?

  Nėštumo ir žindymo laikotarpiu Acorus Balance produktų vartoti nerekomenduojame, kadangi duomenys apie šių produktų komponentų saugumą vaisiui/kūdikiui yra nepakankami.

  Nėštumo ir žindymo laikotarpiu galima vartoti Fiber Psyllium maisto papildą.

  Nėštumo ir žindymo laikotarpiu Collagen Beauty shots galimai saugūs vartoti, kadangi manoma, jog sudėtyje esantys komponentai vaisiui/kūdikiui pakenkti negali, TAČIAU būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

 • Kuriuo paros metu geriausiai vartoti skaidulas?

  Skaidulas rekomenduojama vartoti 1-2 kartus per dieną, geriausia 15-30 min ryte prieš pusryčius ir/ar 15-30 min. vakare prieš vakarienę. Svarbu vartoti pakankamą kiekį skysčių.

 • Skaidulas rekomenduojama gerti du kartus per dieną, bet, jeigu aš padvigubinu vandens kiekį ir įmaišau dvigubą kiekį skaidulų, galbūt galima ir vieną kartą gerti skaidulas, vietoje dviejų per dieną?

  Skaidulų rekomenduojamą paros normą galima išgerti ir per vieną kartą užsigeriant didesniu skysčių kiekiu, tačiau dėl geresnio ir labiau subalansuoto poveikio rekomenduojame laikytis ant pakuotės pateiktų vartojimo rekomendacijų.

  Pradedant vartoti maistinių skaidulų produktus, būtina laikytis ant pakuotės pateiktų rekomendacijų. Rekomenduojama palaipsniui didinti suvartojamų skaidulų kiekį (norint išvengti diskomforto ir kitų), kol pasiekiamas rekomenduojamas paros kiekis. Siekiant išvengti vidurių užkietėjimo, būtina maistines skaidulas užgerti pakankamu vandens kiekiu.

 • Ar skaidulos tinka žaliavalgiams?

  Skaiduliniuose (Fiber) produktuose, išskyrus Fiber Beauty Collagen, nėra gyvulinės kilmės ingredientų, todėl jie tinka veganams/vegetarams ir žaliavalgiams.

  Fiber Beauty Collagen sudėtyje yra naudojamas gyvulinės kilmės kolagenas, todėl norintiems produktų be gyvulinės kilmės ingredientų, šis produktas nėra tinkamas.

 • Nuo kokio amžiaus rekomenduojama vartoti skaidulas?

  Fiber Psyllium tinkamos vaikams nuo 3 metų amžiaus. Dėl vartojimo jaunesniems nei 3 metų amžiaus vaikams, reiktų pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu atminti, kad svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

  Jei produkto aprašyme nenurodyta kitaip, kitus Fiber produktus rekomenduojama vartoti nuo 12 metų.

 • Kaip geriausiai laikyti skaidulas?

  Skaidulas, kaip ir kitus maisto papildus, reiktų laikyti sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, kambario temperatūroje, geriausia – originalioje gamintojo pakuotėje. Taip pat laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 • Ar produktai turi gliuteno ar laktozės (jei taip, tai kurie)? Ar skaidulose yra kokių nors alergenų?

  Visi produkte esantys alergenai, pagal teisės aktų reikalavimus, yra paryškinti produkto etiketėje.

  Produktų reiktų nevartoti asmenims, jautriems maisto papildo sudedamosioms dalims.

  Acorus Balance produktų Fiber, visų rūčių Shots ir Sachets sudėtyje gliuteno nėra.

  Acorus Balance užkandžių sudėtyse yra gliuteno turinčių ingredientų, todėl šių produktų reiktų vengti gliuteno netoleruojantiems asmenims.

  Acorus Balance Immuno shots sudėtyje yra galvijų priešpienio / krekenų, todėl šio produkto sudėtyje gali būti laktozės pėdsakų.

  ACORUS BALANCE VITAMINUKAI, lacto bifido-bakterijos šokolade su multivitaminais produkto sudėtyje yra pieno miltelių, todėl produkto reiktų vengti laktozės netoleruojantiems asmenims. Taip pat šio produkto sudėtyje gali būti žemės riešutų, migdolų, lazdynų riešutų ir gluteno pėdsakų.

 • Ar Acorus Balance maisto papildai tinkami vaikams?

  Acorus Balance „VITAMINUKAI“ – yra vitaminų linija tinkanti ir pritaikyta vaikams. Vaikams taip pat tinkamas skaidulinis produktas „FIBER PSYLLIUM“. Dauguma kitų produktų yra tinkami vaikams nuo 12 m. ir vyresniems.

  Konkrečiais maisto papildų vartojimo atvejais galite pasitarti su gydytoju ar vaistininku.