Privatumo politika

UAB Acorus Calamus (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.


Buveinės adresas: Statybininkų g. 6A-1, LT-83182 Pakruojis
Tel.: +370 665 29579
El. paštas: info@acorusbalance.lt
Įmonės kodas: 168041168
PVM mokėtojo kodas: LT680411610


Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.
Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.


Kokią informaciją apie jus renkame?


Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija (skirtinguose svetainės puslapiuose, susisiekimo formose, anketose):
    vardas,
    pavardė,
    telefono numeris,
    elektroninio pašto adresas


Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai: • būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

 • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

 • statistiniai arba analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

 • tiksliniai, rinkodaros arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.


Statistiniai ir reklaminiai slapukai


Lankytojas pats gali nustatyti naršyklei neleisti naudoti slapukų:


    Chrome
    Firefox
    Internet Explorer
    Edge
    Safari
    Opera


Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.


Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių
Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.


Kita mūsų renkama informacija
Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.
Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.


Kaip naudojame jūsų informaciją?
Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:
Tinkamai suteikti teikiamas paslaugas.
Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
Kitais būdais su jūsų sutikimu*.
Kaupti informaciją apie lankytojų veiksmus svetainėje, analizuoti duomenis svetainės patogumo pagerinimo tikslais.
Susisiekti su Jumis.


Prieiga prie jūsų duomenų
Jūs turite teisę bet kuriuo metu atkurti duomenis, kuriuos pateikėte mūsų svetainėje. Prisijunkite prie savo paskyros ir paspauskite viršutinėje svetainės dalyje „Paskyra“. Atsidariusiame lange paspauskite „GDPR – asmens duomenys“. Spustelėkite „Gauti mano duomenis“, kad automatiškai atsisiųstumėte savo asmeninių duomenų kopiją pdf arba csv faile.


Asmeninių duomenų ištaisymo ir ištrynimo užklausos
Jūs turite teisę keisti visą asmeninę informaciją, esančią puslapyje „Mano paskyra“ savarankiškai. Visus suteiktus sutikimus dėl slapukų galite atšaukti spausdami "Atšaukti mano sutikimą naudoti slapukus". Dėl bet kokio kito jūsų asmens duomenų ištaisymo ir (arba) pilno ištrynimo, kurių negalite atlikti patys puslapyje „Mano paskyra" susisiekite su mumis per mūsų kontaktinį puslapį arba parašykite prašymą adresu info@acorusbalance.lt apie norą ištaisyti ir (arba) ištrinti asmeninius duomenis. Duomenų valdytojas įsipareigoja 5 darbo dienų begyje susisiekti su jums dėl jūsų duomenų ištaisymo ir (arba) pilno ištrynimo. Jeigu jus prašote ištrinti duomenis: Duomenų valdytojas sutinka su jūsų prašymu ir pašalina visus Pirkėjo duomenys iš parduotuvės Turinio valdymo sistemos visam laikui. Asmeninių duomenų valdymas ir (arba) šalinimas atliekamas per įdiegtą į Turinio valdymo sistemą sertifikuotą BDAR modulį, kuris pilnai atitinka ES BDAR reikalavimus.


Kam atskleidžiame jūsų informaciją?
Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
reklamos agentūroms.


Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?
Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
Mes perduodame duomenis reklamos agentūrai.
Jūsų duomenis saugosime 1 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.


Jūsų teisės
Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);


Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti laišką adresu Statybininkų g. 6A-1, LT-83182 Pakruojis ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.
Visi prašymai pateikiami rašytine forma el. pašto adresu info@acorusbalance.lt arba Klientui atvykus tiesiogiai Bendrovės administracijos adresu Statybininkų g. 6A-1, LT-83182 Pakruojis.


**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.
Visi prašymai pateikiami rašytine forma el. pašto adresu info@acorusbalance.lt arba Klientui atvykus tiesiogiai Bendrovės administracijos adresu.
Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.


Slapukai
Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai
Butiniausi: Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.
Nuostatos: Dėl nuostatų slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate.
Statistiniai: Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.
Rinkodara: Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus
Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.


Atšaukti savo jau pateiktą sutikimą naudoti slapukus galite prisijungę prie savo paskyros ir spustelti „Atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus“. Jūsų sutikimas bus panaikintas.


Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.


Susisiekite su mumis
Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:
Paštu: Statybininkų g. 6A-1, LT-83182 Pakruojis
Telefonu: +37066529579
El. paštu: info@acorusbalance.lt

 • Ar produktas buvo sukurtas Lietuvoje?

  Produktas sukurtas Lietuvojs laboratorijoje, naudojant pažangiausią įrangą. Kokybei užtrikrinit daromi pakartotiniai testavimai. Dirba aukštas kvalifikacijas turintys darbuotojai. 

 • Kokio tipo kolageną naudojate savo produkcijoje? Kokios kilmės?

  Visuose linijos produktuose naudojamas hidrolizuotas gyvūninės kilmės kolagenas – 3 pagrindinių (I, II ir III) kolageno tipų mišinys (daugiausiai I ir III tipų).

 • Po dėžutės shot‘ų suvartojimo ar galima iš karto vartoti sekančią dėžutę? Kiek ilgai galima vartoti shot‘us/ sachet‘es? Kokią pertrauką daryti?

  Collagen Beauty shots / sachets – reikėtų vartoti bent 6 savaites, rekomenduojama vartojimo kurso trukmė – 12 savaičių. Suvartojus kursą, galima padaryti 1-2 mėnesių pertrauką. Pavartojus kolageno shot‘us 2-4 savaites, vėliau galima pratęsti kolageno vartojimą, naudojant Collagen sachets. Kolageno produktų sudėtyje yra aminorūgščių ir kitų būtinųjų medžiagų, todėl juos vartoti galima nuolat. Tiesa, maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai.

  Detox shots – reikėtų vartoti bent 1 mėnesį, rekomenduojama vartoti bent 6-8 savaites. Galima nepertraukiamai vartoti iki 3 mėnesių, po to – rekomenduojama bent 1 mėnesio pertrauka. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai.

  Brain boost shots – rekomenduojama minimali vartojimo trukmė nėra apibrėžta, tačiau produkto sudėtinius augalinius komponentus reikėtų vartojant bent 4 savaites, patartina vartoti iki 8 savaičių, po to – bent 3-4 savaičių pertrauka. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai.

  Immuno shots – reikėtų vartoti bent 4 savaitės, rekomenduojama kurso trukmė – 6-8 savaitės, galima vartoti iki 3 mėnesių. Po to – reikėtų padaryti bent 1 mėnesio pertrauką. Pavartojus 6-8 savaites, vėliau galima pratęsti vartojant Immuno fiber sachets. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai.

  Immuno fiber sachets – reikėtų vartoti bent 1 mėnesį, rekomenduojama vartojimo trukmė – 3 mėnesiai. Po to rekomenduojama daryti bent 1 mėnesio pertrauką arba vartoti kitus skaidulinių medžiagų maisto papildus. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai.

 • Rekomendacijos vartojant keletą ACORUS BALANCE maisto papildų kartu

  Produktai, kurių vartoti kartu nepatartina:

  • Nepatartina tuo pačiu metu vartoti Immuno sachets ir Collagen beauty shots/sachets, dėl skirtinguose produktuose esančių tų pačių ingredientų.
  • Tuo pačiu metu patartina vartoti tik vieną Collagen Beauty linijos maisto papildą.

  Taip pat svarbu atkreipti dėmesį ar kartu nėra vartojami kiti maisto papildai, turintys tų pačių ingredientų, vitaminų, mineralinių medžiagų. Dėl detalesnio skirtingų maisto papildų suderinamumo rekomenduojame kreiptis į gydytoją ar vaistininką.

  Ar galima vartoti kelias skaidulas vienu metu?

  • Tuo pačiu metu galima vartoti bet kuriuos du Fiber maisto papildus. Tokiu atveju, labai svarbu kartu vartoti pakankamą kiekį skysčių.

  Kaip vartoti papildus kartu?

  Vartojant skaidulinius (Fiber) produktus ir shots/sachets, rekomenduojama prieš pusryčius ir/ar prieš vakarienę vartoti Fiber maisto papildus, o dienos metu/per pietus gerti kitus maisto papildus (pvz. prieš pietus gerti Collagen beauty shots/sachets ar kt.).

  Jei vienu metu vartojami keli shots/sachets papildai – pirmiausiai visada turėtų būti vartojamas kolageno turintis maisto papildas, kitų maisto papildų vartojimo tvarka nėra svarbi, tačiau paskutinis iš šių produktų visuomet turėtų būti vartojamas Immuno fiber sachets.

 • Vitaminų suderinamumas. Ar pradėjus vartoti kažkuriuos vitaminus iš MEGA rinkinio reikėtų nutraukti tuo metu geriamus vitaminus (jei jau vartojama vitaminas C ir D, taip pat žuvų taukai)?

  Jeigu kartu vartojate kitus maisto papildus su mineralais (variu, cinku, selenu, manganu ir t.t.) – reikia peržiūrėti, ar nėra tų pačių mineralų maisto papilduose, kuriuos ketinate pradėti vartoti. Jeigu tam tikri mineralai sutampa, šių maisto papildų vartoti vienu metu nepatartina.

  Omega-3/6/9 (žuvų taukus, nakvišų aliejus ir kt.) galima vartoti kartu su visais Acorus Balance maisto papildais.

  Jeigu vartojate vitaminų maisto papildus (vitaminai A, E, C, K, D, B grupės vitaminai), galite juos vartoti kartu su Acorus Balance maisto papildu, jeigu:

  • Jau vartojamo maisto papildo sudėtyje esantys vitaminai NESUTAMPA su ketinamo pradėti vartoti maisto papildo sudėtyje esančiais vitaminais;
  • Jei vitaminų preparatai/maisto papildai, kuriuos vartojate, neturi didelių vitaminų dozių (apie 100% rekomenduojamos paros normos) ir vartojamų vitaminų produktų sudėtyse esantys vitaminai sutampa su ketinamo vartoti maisto papildo sudėtyje esančiais vitaminais – produktus vartoti kartu galima;
  • Jūsų vartojamuose maisto papilduose yra vaistažolių ekstraktų, patikrinkite, ar jie nesutampa su kitų maisto papildų sudėtyse esančiais augaliniais ekstraktais. Jei sutampa, patartina tokių produktų kartu nevartoti.
  • Fiber Slim detox, Fiber Colon detox, Fiber Psyllium maisto papildai gali lėtinti ir bloginti kitų kartu vartojamų vaistų ar kitų maisto papildų pasisavinimą, todėl vienu metu jų vartoti nepatartina. Fiber produktus patartina vartoti bent 2val. po arba 2 val. prieš vartojant vaistus ar kitus maisto papildus.

  Dėl detalesnio skirtingų maisto papildų suderinamumo rekomenduojame kreiptis į gydytoją ar vaistininką.

 • Ar ACORUS BALANCE produktus saugu vartoti nėščiai moteriai?

  Nėštumo ir žindymo laikotarpiu Acorus Balance produktų vartoti nerekomenduojame, kadangi duomenys apie šių produktų komponentų saugumą vaisiui/kūdikiui yra nepakankami.

  Nėštumo ir žindymo laikotarpiu galima vartoti Fiber Psyllium maisto papildą.

  Nėštumo ir žindymo laikotarpiu Collagen Beauty shots galimai saugūs vartoti, kadangi manoma, jog sudėtyje esantys komponentai vaisiui/kūdikiui pakenkti negali, TAČIAU būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

 • Kuriuo paros metu geriausiai vartoti skaidulas?

  Skaidulas rekomenduojama vartoti 1-2 kartus per dieną, geriausia 15-30 min ryte prieš pusryčius ir/ar 15-30 min. vakare prieš vakarienę. Svarbu vartoti pakankamą kiekį skysčių.

 • Skaidulas rekomenduojama gerti du kartus per dieną, bet, jeigu aš padvigubinu vandens kiekį ir įmaišau dvigubą kiekį skaidulų, galbūt galima ir vieną kartą gerti skaidulas, vietoje dviejų per dieną?

  Skaidulų rekomenduojamą paros normą galima išgerti ir per vieną kartą užsigeriant didesniu skysčių kiekiu, tačiau dėl geresnio ir labiau subalansuoto poveikio rekomenduojame laikytis ant pakuotės pateiktų vartojimo rekomendacijų.

  Pradedant vartoti maistinių skaidulų produktus, būtina laikytis ant pakuotės pateiktų rekomendacijų. Rekomenduojama palaipsniui didinti suvartojamų skaidulų kiekį (norint išvengti diskomforto ir kitų), kol pasiekiamas rekomenduojamas paros kiekis. Siekiant išvengti vidurių užkietėjimo, būtina maistines skaidulas užgerti pakankamu vandens kiekiu.

 • Ar skaidulos tinka žaliavalgiams?

  Skaiduliniuose (Fiber) produktuose, išskyrus Fiber Beauty Collagen, nėra gyvulinės kilmės ingredientų, todėl jie tinka veganams/vegetarams ir žaliavalgiams.

  Fiber Beauty Collagen sudėtyje yra naudojamas gyvulinės kilmės kolagenas, todėl norintiems produktų be gyvulinės kilmės ingredientų, šis produktas nėra tinkamas.

 • Nuo kokio amžiaus rekomenduojama vartoti skaidulas?

  Fiber Psyllium tinkamos vaikams nuo 3 metų amžiaus. Dėl vartojimo jaunesniems nei 3 metų amžiaus vaikams, reiktų pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu atminti, kad svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

  Jei produkto aprašyme nenurodyta kitaip, kitus Fiber produktus rekomenduojama vartoti nuo 12 metų.

 • Kaip geriausiai laikyti skaidulas?

  Skaidulas, kaip ir kitus maisto papildus, reiktų laikyti sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, kambario temperatūroje, geriausia – originalioje gamintojo pakuotėje. Taip pat laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 • Ar produktai turi gliuteno ar laktozės (jei taip, tai kurie)? Ar skaidulose yra kokių nors alergenų?

  Visi produkte esantys alergenai, pagal teisės aktų reikalavimus, yra paryškinti produkto etiketėje.

  Produktų reiktų nevartoti asmenims, jautriems maisto papildo sudedamosioms dalims.

  Acorus Balance produktų Fiber, visų rūčių Shots ir Sachets sudėtyje gliuteno nėra.

  Acorus Balance užkandžių sudėtyse yra gliuteno turinčių ingredientų, todėl šių produktų reiktų vengti gliuteno netoleruojantiems asmenims.

  Acorus Balance Immuno shots sudėtyje yra galvijų priešpienio / krekenų, todėl šio produkto sudėtyje gali būti laktozės pėdsakų.

  ACORUS BALANCE VITAMINUKAI, lacto bifido-bakterijos šokolade su multivitaminais produkto sudėtyje yra pieno miltelių, todėl produkto reiktų vengti laktozės netoleruojantiems asmenims. Taip pat šio produkto sudėtyje gali būti žemės riešutų, migdolų, lazdynų riešutų ir gluteno pėdsakų.

 • Ar Acorus Balance maisto papildai tinkami vaikams?

  Acorus Balance „VITAMINUKAI“ – yra vitaminų linija tinkanti ir pritaikyta vaikams. Vaikams taip pat tinkamas skaidulinis produktas „FIBER PSYLLIUM“. Dauguma kitų produktų yra tinkami vaikams nuo 12 m. ir vyresniems.

  Konkrečiais maisto papildų vartojimo atvejais galite pasitarti su gydytoju ar vaistininku.